Polonit Sales sp. z o.o.

ul. Henryka Kamieńskiego 17/4
51-124 Wrocław
NIP: 895-201-97-03
REGON:021974007

Dział Handlowy i adres do korespondencji:

Polonit Sales sp. z o.o.
Sosnowiec 21b
95-010 Stryków

mail: polonit@polonit.pl
tel: +48(42)643-55-55
fax: +48(42)656-70-35